قاشق چنگال و کارد کودک سانی

62,000 تومان

مناسب ۴ ماه به بالا

قاشق و چنگال و کارد بسیار با کیفیت و محکم

کارد فلزی بی خطر می باشد

قاشق چنگال و کارد کودک سانی
قاشق چنگال و کارد کودک سانی