شورت آموزشی جعبه ای kindly طرحدار

34,000 تومان

  • جنس داخلی: حوله ای
  • بدون ایجاد هیچ گونه حساسیت پوستی
  • راحت و با جذب بالا
  • سایز کوچک مناسب : 3 تا 9 ماه ( 3 تا 8 ) کیلو گرم
  • سایز متوسط: 9 تا 15 ماه (7 تا 14 ) کیلوگرم
  • سایز بزرگ: 15 تا 21 ماه (13 تا 18 ) کیلوگرم
  • سایز خیلی بزرگ : 20 تا 28 ماه(16 تا 21 ) کیلوگرم
شورت آموزشی جعبه ای kindly طرحدار
شورت آموزشی جعبه ای kindly طرحدار