سر شیشه ضد نفخ فری سایز دهانه عریض بیبی لند

27,000 تومان

جنس سیلیکون نرم
فاقد ماده مضر
نوع سری: دهانه عریض
دارای قابلیت ضد نفخ
فری سایز

سر شیشه ضد نفخ فری سایز دهانه عریض بیبی لند
سر شیشه ضد نفخ فری سایز دهانه عریض بیبی لند