سرویس باز نوزادی پنبه تیتک مدل چاپی گل

4.5 out of 5 based on 8 customer ratings
(8 رای )

15,625 تومان24,000 تومان

 • قدبلوزسایزصفر:۲۵ سانتیمتر قدآستین ۱۸ سانتیمتر
 • قدبلوزسایزیک:۲۷ سانتیمتر قدآستین ۲۰ سانتیمتر
 • قدبلوزسایزدو:۲۹ سانتیمتر قدآستین ۲۲ سانتیمتر
 • قدبلوزسایزسه: ۳۱ سانتیمتر  قدآستین ۲۴ سانتیمتر
 • قدرکابی سایزصفر: ۲۵ سانتیمتر
 • قدرکابی سایز یک: ۲۸ سانتیمتر
 • قدرکابی سایز دو: ۳۰ سانتیمتر
 • قدرکابی سایز سه: ۳۲ سانتیمتر
 • قدآستین کوتاه
 • سایز صفر: ۲۵ سانتیمتر
 • سایزیک: ۲۸ سانتیمتر
 • سایزدو : ۳۰ سانتیمتر
 • سایز سه : ۳۲ سانتیمتر
 • ابعاد تیکه لباس ها به صورت تخمیلی است.
صاف
سرویس باز نوزادی پنبه تیتک مدل چاپی گل

شناسه محصول: 4368 دسته: