ست قیچی و ناخن گیر بلنداکس

18,500 تومان 14,100 تومان

  • ست قیچی و ناخنگیر
  • وزن : ۵۰ گرم
  • ناخن گیر : انگشتی
صاف
ست قیچی و ناخن گیر بلنداکس