سبک‌بودن، محافظت از اشعه‌ی آفتاب و سرما از ویژگی‌های مثبت ساک حمل نوزادان است.

سیسمونی
5 از 5 امتیاز
140,000 تومان 121,000 تومان
سیسمونی
4 از 5 امتیاز
143,000 تومان 110,300 تومان
سیسمونی
4.5 از 5 امتیاز
143,390 تومان 110,300 تومان
سیسمونی
2.6666666666667 از 5 امتیاز
143,390 تومان 110,300 تومان