سبک‌بودن، محافظت از اشعه‌ی آفتاب و سرما از ویژگی‌های مثبت ساک حمل نوزادان است.

سیسمونی
سیسمونی
سیسمونی
سیسمونی
52,000 تومان 40,200 تومان
سیسمونی
سیسمونی
سیسمونی
سیسمونی
سیسمونی
سیسمونی
5.00 از 5 امتیاز
67,000 تومان 39,500 تومان