سبک‌بودن، محافظت از اشعه‌ی آفتاب و سرما از ویژگی‌های مثبت ساک حمل نوزادان است.

-18%
-9%
5 از 5 امتیاز
۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۴,۲۰۰ تومان
-12%
3 از 5 امتیاز
۲۴۵,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
-24%
4.5 از 5 امتیاز
۲۳۶,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
-15%
3.8333333333333 از 5 امتیاز
۲۴۰,۰۰۰ تومان ۲۰۴,۰۰۰ تومان