سبک‌بودن، محافظت از اشعه‌ی آفتاب و سرما از ویژگی‌های مثبت ساک حمل نوزادان است.

سیسمونی
سیسمونی
سیسمونی
4.00 از 5 امتیاز
90,000 تومان 75,000 تومان
سیسمونی
سیسمونی
3.00 از 5 امتیاز
90,000 تومان 74,600 تومان
سیسمونی
سیسمونی
4.00 از 5 امتیاز
62,000 تومان 47,500 تومان