۵ تیکه MATIN BABY چاپی مدل خرس و کودک

116,000 تومان

  • ابعاد بلوز سایز (۱) ۲۷*۱۹
  • استین ۱۶
  • قد شلوار ۲۳
  • بعاد بلوز سایز (۲) ۲۹*۲۱
  • استین ۱۸
  • قد شلوار ۲۵
  • ابعاد بلوز سایز (۳) ۳۱*۲۳
  • استین ۲۰
  • قد شلور ۲۷
  • ذر نظر داشته باشیم ابعاد لباس نقریبی میباشد
۵ تیکه MATIN BABY چاپی مدل خرس و کودک
۵ تیکه MATIN BABY چاپی مدل خرس و کودک