لیوان آموزشی تعادلی ۱۸۰ میلی لیتری Cihcco

19,000 تومان 14,400 تومان

این لیوان دارای پایه پایدار می باشد و در هر حالتی تعادل خود را حفظ می کند و کودک هرگز نمی تواند لیوان را برگرداند و مایع داخل آن را بریزد.

آبی روشنبنفشزردسبزکله‌غازیسبزمغزپسته‌ایصورتیقرمز
صاف