سه چرخه ارابه مرسانا کنترل دار

363,120 تومان 264,890 تومان

این سه چرخه تا ۶ سال  قابل استفاده است دسته قابل کنترل فرمان گارد محافظ و موزیکال سیبان متحرک و سبد خرید از ویژگیهای ان است

صاف
سه چرخه ارابه مرسانا کنترل دار