سرویس خواب مخمل ۴ تیکه نوزادی مدل Snow Happiness

280,000 تومان 271,128 تومان

سرویس خواب ۴ تیکه مخمل شامل تشک -بالش-پتو- کیسه خواب است . تثبیت رنگ و کیفیت لایکو این محصول را این مجموعه تائید میکند
اندازه بالش: ۳۰ در ۲۳ سانتی متر
اندازه تشک: ۷۴ در ۵۴ سانتی متر
اندازه قنداق فرنگی: ۵۰ در ۳۹ سانتی متر
اندازه پتو: ۱۰۵ در ۸۶ سانتی متر

صاف
سرویس خواب مخمل ۴ تیکه نوزادی مدل Snow Happiness
سرویس خواب مخمل ۴ تیکه نوزادی مدل Snow Happiness
مقایسه