سرویس باز نخی مدل آدم برفی

4.5384615384615 out of 5 based on 13 customer ratings
(13 رای )

6,098 تومان9,438 تومان

 • قدبلوز
 • سایزصفر: ۲۸ سانتیمتر -قدآستین : ۱۶ سانتیمتر
 • سایزیک: ۳۲ سانتیمتر -قدآستین: ۱۸سانتیمتر
 • سایزدو: ۳۰ سانتیمتر -قدآستین: ۲۰سانتیمتر
 • سایزسه: ۳۵ سانتیمتر-قدآستین : ۲۲سانتیمتر
 • قدشلوارسایزصفر: ۳۶ سانتیمتر
 • سایزیک: ۳۸ سانتیمتر
 • سایزدو: ۴۰ سانتیمتر
 • سایزسه: ۴۲ سانتیمتر
 • قد رکابی سایز صفر: ۲۸ سانتیمتر
 • سایزیک: ۳۰ سانتیمتر
 • سایزدو : ۳۲ سانتیمتر
 • سایزسه: ۳۴ سانتیمتر
 • قدآستین کوتاه سایز صفر: ۲۶ سانتیمتر
 • سایز یک : ۲۸سانتیمتر
 • سایز دو: ۳۰ سانتیمتر
 • سایز سه :۳۲ سانتیمتر
 • سایز این تیکه لباس ها تخمیلی می باشد
 • شلوار وشورت این محصول سفید می باشد
صاف
سرویس باز نخی مدل آدم برفی