ست سه تیکه avina baby مدل موش

110,000 تومان

  • قدبلوزسایزصفر: ۲۸سانتیمتر-قدآستین : ۱۹سانتیمتر
  • قدبلوز سایزیک: ۳۰سانتیمتر- قدآستین : ۲۱سانتیمتر
  • قدبلوز سایزدو: ۳۲سانتیمتر-قدآستین : ۲۳سانتیمتر
  • قدشلوارسایز صفر: ۳۰سانتیمتر
  • قدشلوار سایزیک: ۳۲سانتیمتر
  • قدشلوار سایز دو: ۳۴
  • سانتیمتر
  • درنظر داشته باشید که ابعاد کالا به صورت تقریبی می باشد
صاف
ست سه تیکه avina baby مدل موش
ست سه تیکه avina baby مدل موش