تخت و گهواره کوشا مدل پامچال

277,000 تومان 225,000 تومان

تخت و گهواره پامچال در دو حالت تخت چرخدار و گهواره
سایز: عرض ۵۵ طول ۱۰۰
عمق تخت در دوحالت ۱۰ سانتی متر و ۳۰ سانتی متر

صاف
تخت و گهواره کوشا مدل پامچال