محصولات سویت بیبی محصول کشور ترکیه با مجوز بهداشت، هلوگرام شبنم،کیفیت بالا و بدون مواد سمی است.