بر اساس تحقیقات میدانی که ما به جای شما از بازار سیسمونی نوزادان انجام داده‌ایم، قیمت سیسمونی ضروری یک ست سیسمونی مبلغی حدود ۲میلیون تومان خواهد بود. اما اگر بخواهید منابع مالی بیشتری برای این‌ خرید اختصاص دهید رقمی حدود ۱۰ میلیون‌تومان هم می‌توانید هزینه کنید تا یک ست سیسمونی با اقلام بیشتر را برای نوزادتان خرید کنید.

برای دیدن قیمت لوازم سیسمونی نوزاد به این صفحه برای دیدن همه محصولات مراجعه نمایید.